About henriahti

Osana osallistuvabudjetointi hanketta teimme Helsingin kaupunginkirjaston talousdatasta visualisoinnin OpenSpending alustalle. Tämän lisäksi luotiin erillinen pysyvä OpenSpending sivu johon kerätään hankkeen aikana tietoa käytöstä ja tämä tulee osaksi hankkeen dokumentaatiota. Visualisoinnin tietoaineistolähteenä käytettiin Helsinki Region Infoshare hankkeessa toukokuussa julkaistua Helsingin tulot ja menot 2009-2011 aineistoa. Alkuperäisen koko tiedoston voi ladata täältä. Osana osallistuvabudjetointi hanketta teimme selvitystä yhdessä Helsingin Kaupunginkirjaston kanssa olisiko osallistuvabudjetointi hankkeen kannalta olleellinen Keskustakirjastoon liittyvä data myös helposti avattavissa/irrotettavissa erikseen. Valitettavasti kirjanpitokäytännöistä johtuen tämä ei ollut mahdollista tai ainakaan helposti hankkeen aikataululla. Onneksemme HRI oli juuri julkaissut ison datasetin joka sisälsi myös tässä hankkeessa tarvittavaa Kaupunginkirjaston toteumadataa.

OpenSpending alustalle lataamista varten tietoaineisto piti konvertoida sen hyväksymään CSV muotoon, mutta sitä ennen ennen tietoaineistosta piti suodattaa kahdeksi eri tietoaineistoksi ao. mukaisesti

Helsingin tulot ja menot 2009, 2010 ja 2011 aineistosta valittiin vain Kaupunginkirjaston rivit virastokoodilla 53. Tämän lisäksi valikoitiin rivit joiden toteuma-sarakkeessa toteuma > 0. Tällä tavoin saatiin suodatettua pois kaikki tulorivit sekä toteuma sarakkeen nollarivit (toteuma=0 riveillä on kuitenkin omassa sarakkeessaan budjetoitu summa, mutta visualisoinneissa haluttiin nimenomaisesti kuvata toteumia eikä budjetoituja summia).

Ylläolevan perussuodatuksen jälkeen tehtiin vielä kaksi erillistä data-aineistoa/visualisointia:

Yleisnäkymä (kirjastoyksiköt)

Tätä näkymää varten valittiin data-aineistosta ainoastaan kirjastoyksiköiden kustannuspaikat.

(1.    taso, päänäkymä)
Kustannuspaikkoihin sisältyvät kaikki kirjastoyksiköt Pasilan pääkirjastoa lukuun ottamatta.

(2. taso, kirjastokohtaiset tiedot)
Kirjaston teoskokoelman hankintakustannukset eivät sisälly tässä esitettyihin kirjastokohtaisiin kustannuksiin.

Yleisnäkymä (kaikki kustannuspaikat)

Tätä näkymää varten valittiin data-aineistosta KAIKKI kaupunginkirjaston kustannuspaikat.

Kustannuspaikkoihin sisältyy kirjastoyksiköiden lisäksi kirjaston hallinnon yksiköt, kirjastotoiminnan kehittämiseen liittyviä alueita kuten musiikkitoiminnan kehittäminen ja YVA/yhteisvastuualue.

YVA/yhteisvastuualue sisältää esimerkiksi kirjaston kaikki kokoelmahankinnat, Pasilan pääkirjaston kustannukset ja atk-ohjelmien ylläpidon.

YVA / YHTEISVASTUUALUE

YVA/yhteisvastuualueelle sisältyy kirjaston kaikkien kokoelmahankintojen lisäksi kaikkia kirjastoyksiköitä koskevia kustannuksia atk-ohjelmien ylläpidosta painatuskustannuksiin. Pasilan pääkirjaston kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, on merkitty tälle kustannuspaikalle.

Kirjaston kokoelmahankintoja voi tarkastella aineet, tarvikkeet ja tavarat –tilin kautta.

VALTAKUNNALLISET VERKKOPALVELUT

Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen yleisten kirjastojen keskuskirjasto ja vastaa yleisten kirjastojen kehittämisestä, kuten kirjastot.fi ja kirjasampo.fi –palvelujen toiminnasta

 

Vinkki Internet Explorer selaimen käyttäjille. Mikäli käytössä on IE9 vanhempi selain voi olla niin että visualisoinnit eivät tule näkyviin. Tällöin voit kokeilla seuraavia:

CTRL-R pääsivulla tai paina F12 -> switch browser/vaihda selainta -> vaihda edestakaisin browser/selain versiota alle ilmaantuvasta ikkunasta