Yritysten ja opiskelijoiden yhteisprojekteja organisoivasta Demolasta tuli Suomen ensimmänen osallistuvaa budjetointia käyttänyt yritys syyskuun lopussa. Runsas 70 tamperelaista korkeakouluopiskelijaa ideoivat ja suunnittelivat itselleen koulutusta, jota ”oma opettaja ei osaisi keksiä” ja ”äiti ei ymmärtäisi”. Ehdotukset sisälsivät muiden muassa ketterää projektinhallintaa, työpajan improvisaatiosta keinona hallita äkillisiä muutoksia ja tarvelähtöistä ohjelmointiosaamista. Yksi ehdotus olisi koonnut kaikki opiskelijoiden suunnittelemat koulutukset järjestettäväksi saman katon alle ruotsinlaivalle.

Demola on julkisrahotteinen innovaatioalusta, jossa yritykset antavat ongelmia ja haasteita opiskelijatiimien ratkaistavaksi. Tampereen kolmen korkeakoulun eri alojen opiskelijat muodostavat muutaman henkilön tiimejä hieman vuoden vaihteen yli kestävän Demola Academyn ajaksi. Lopuksi toimeksiantajayritys voi lunastaa työn tulosten rinnakaisoikeudet itselleen ennalta sovitulla hinnalla, mutta opiskelijoille jää aina yhtäläiset oikeudet hyödyntää tuloksia. Kolmen toimintavuoden aikana lähes kaikki projektit ovat onnistuneet tehtävänsä hoitamisessa. Osa opiskelijoista on jatkanut Demolan vierellä toimivaan Protomoon, perustaneet oman yrityksen tai toimeksiantajat ovat voineet rekrytoida tiimin jäseniä riveihinsä.

Demolan fasilitaattori Jarmo Tuominiemen mukaan osallistuvaa budjetointia käytettiin, jotta opiskelijat saadaan osallistumaan alusta lähtien Demola Academyn koulutustarjonnan suunnitteluun. Tavoitteena on vastata yksilöllisiin tarpeisiin ja sitouttaa opiskelijat saamaan täysi hyöty koulutuksista.

Osallistuva budjetointi järjestettiin Demola Tampereen kotipaikassa Finlaysonilla Uudella tehtaalla syksyn aloittavassa Kick off-tilaisuudessa 24.9. Päätöksen kohteena oli 15 000 euron koulutusbudjetti. Opiskelijat saivat ennakkoon viestiä prosessin kulusta ja päätössäännöstä, ja tilaisuuden alussa heidät jaettiin näiden mukaan noin kymmeneen pienryhmään. Suunnittelu aloitettiin ideoimalla itsenäisesti muutama erilainen koulutus, ja valitsemalla ryhmässä yhteisesti parhaat kolme ehdotusta. Kaikkien ryhmien parhaat ehdotukset ryhmiteltiin samankaltaisuuden mukaan yhdelle listalle 15 uudeksi ryhmäksi. Opiskelijat valitsivat näistä juuri eniten itseään kiinnostavan idean, joissa työstettiin budjettiehdotuksia samasta aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Päätösvaiheen aluksi ideat esiteltiin kaikille lyhyillä myyntipuheilla. Lopuksi opiskelijat palasivat omaan Demola-projektitiimiinsä pohtimaan budjetin jakamista eri koulutusehdotuksille. Tahdonilmaus suoritettiin konkreettisesti jakamalla leikkirahaa eri ehdotuksia edustaviin pinoihin. Budjetti jakaantui melko tasaisesti, ilman että ylivoimaisia suosikkeja olisi noussut esiin tai että jotkut ehdotukset olisivat jääneet kauas toisten taakse. Kolmen eniten kannatusta saanutta ehdotusta olivat työpaja yrityksen perustamisesta, projektinhallintatyöpaja ja CAD-ohjelmointityöpaja.

Koulutuksen toteutus jatkuu niin, että Demola kilpailuttaa koulutuksen järjestämisen budjetoinnissa syntyneiden määrittelyiden mukaisesti.

Tilaisuuden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi Avanto insight oy.