Kansainvälisesti vertailtuna rahaa on budjetoitu osallistuvasti varsin erilaisiin kohteisiin. Huomion kiinnittäminen lähipiiriä kauemmas voi antaa arvokkaita ideoita siitä, kuinka osallistuvaa budjetointia kannattaa soveltaa omassa kotikaupungissa. Tarkastelen seuraavaksi hieman seikkaperäisemmin New Yorkin kaupungissa Yhdysvalloissa toteutettua laajaa osallistuvan budjetoinnin projektia.

New Yorkissa kansalaisille annettiin mahdollisuus allokoida julkisia varoja lähes viiden miljoonan dollarin edestä eri kohteisiin. Projekti oli ensimmäinen laatuaan Yhdysvaltojen suurimmassa kaupungissa. Kokeiluun otettiin mukaan neljä kaupunginosayksikköä, District 8, District 32, District 39 ja District 45. Kun lopullinen äänestyspäivä koitti, yli 6 000 ihmistä antoi äänensä eri kohteiden puolesta. New York Times -sanomalehti kuvaili toteutusta vallankumoukselliseksi kansalaisaktiivisuudeksi.

District 8:ssa seuraavan vuoden budjettiin sijoitettiin 1,54 miljoonaa dollaria osallistuvasti budjetoituna. Rahat jakautuivat kuuden eri projektin kesken. Eniten ääniä sai ikäihmisille kohdistettuun kuljetukseen ja ruoanjakoon tarkoitettu palveluauto. Toiseksi suosituimmaksi kohteeksi nousi uusien turvakameroiden asentaminen julkisiin asuinrakennuksiin. Muut kohteet, joille myönnettiin rahaa, olivat paikallisten lasten leikkikenttien kunnostaminen, nuorisotyötä tekevä järjestö Harlem RBI:n tukeminen, kaupunginkirjaston uudistaminen ja Metropolitan Hospital Centerin uusi ultraäänilaite.

District 32:n alueella varoja budjetoitiin yhteensä 1,37 miljoonaa dollaria. Noin 230 000 dollaria jaettiin neljän eri julkisen koulun opetusvälineiden päivittämiseen. Kaupunginosan vapaapalokunnat saivat rahoitusta peräti kolmelle eri kohteelle, kun uusille hakulaitteille, vesipumpuille ja happisäiliöiden täyttölaitteille kohdennettiin yhteensä 147 000 dollaria. Suurimman yksittäisen rahasumman sai Peninsula Library Branchin kirjaston peruskorjaus, jonka osuus koko potista oli peräti puoli miljoonaa dollaria.

Myös District 39:ssa suuri osa miljoonan dollarin rahoituksesta päätyi paikalliseen infrastruktuuriin. Julkisen koulun numero 124 suihkutilojen uudistamiseen sijoitettiin 150 000 dollaria. Lisäksi kahden muun koulun opetusvälineitä päivitettiin. Näihin päivityksiin budjetoitiin yhteensä 140 000 dollaria. Alueen kerrostalot, joiden pihoissa ei vielä ollut puita, saivat satatuhatta dollaria istutustöitä varten. Ehkä kaikkein mielenkiintoisin kohde oli yhteiskäyttöön tarkoitetun edistyksellisen kompostointijärjestelmän rahoittaminen.

District 45:ssä osallistuvaan budjetointiin tarkoitetun summan lopullinen koko oli 1,05 miljoonaa euroa. Keskellä syvintä Brooklynia sijaitseva alue on tunnettu korkeista rikoslukemista. Tuettujen projektien laatu kielii siitä, että paikalliset aktiivikansalaiset ovat tietoisia ongelmista. Toteutukseen asti pääsivät esimerkiksi ympäri aluetta sijoitettavat turvakamerat ja puistoihin asennettavat valonheittimet. Synkkien rikostilastojen näkökulmasta turvakameroita ja valonheittimiä voinee pitää täsmähankintoina.

Huomionarvoista on se, että aluetta kaupunginvaltuustossa edustava Jumaane D. Williams päätti sijoittaa toteutetun kokeilun jälkeen vielä ylimääräiset 300 000 dollaria Tildenin lukion kampuksen katuvalaistukseen.

Lähteet

http://www.thenation.com/article/167406/participatory-budgeting-hits-new-york-city#

http://www.nytimes.com/2012/04/01/nyregion/for-some-new-yorkers-a-grand-experiment-in-participatory-budgeting.html?pagewanted=all