Tampereen yliopistolla syntynyt start-up yritys tekee liiketoimintaa osallistuvasta budjetoinnista.

Nyt myös kansalaiset päättävät julkisten varojen käytöstä, eivät enää vain virkamiehet ja poliitikot. Tervetuloa kuuntelemaan kokemuksia ja näkemyksiä!

Paikka A05, päätalo, kirjakaupan käytävä
Ajankohta Keskiviikko 12.12. 2012 klo 14-16

Osallistuva budjetointi toiminnassa Helsingin Lasipalatsissa. Äänestys on toimitettu, annetut äänet näkyvät seinällä. Osallistujat keskustelevat tuloksesta.

14.15 Avaussanat – (ilmoitetaan myöh. SYY-Tampere ry)
14.20 Kokemuksia poikkitieteellisestä akateemisesta yrittäjyydestä -osallistuva budjetointi ja teknologia -Johan Björn, luonnontieteiden kandidaatti & tuotantopäällikkö, Avanto insight
14.30 Osallistuva budjetointi -mahdollisuus avoimempaan yhteiskuntaan? -Raimo Muurinen, yhteiskuntatieteiden yo & toimitusjohtaja, Avanto insight
14.45-15.15 Kahvi ja keskustelua

Lisätietoja www.osallistuvabudjetointi.fi, www.avanto.in, Raimo Muurinen, p. 044-5777 574, raimo ät avanto . in
Ennakkokeskustelu Facebookissa Open Democracy Finland -ryhmässä
Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen kahvitarjoilua varten.

Tapahtuman järjestämisessä on mukana SYY-Tampere ryOsallistuvan budjetoinnin asiantuntija, Open Government specialist Tiago Peixoto Maailmanpankista tulee puhujaksi Open Knowledge Festivalille Helsinkiin perjantaina 21. syyskuuta aiheena Participatory budgeting – involving citizens in decision-making of public spending. Peixoto työskentelee Maailmanpankissa institutionaaliseen muutokseen ja osallistuvaan innovointiin liittyvien hankkeiden suunnittelussa ja toimeenpanossa, joissa hyödynnetään uusia teknologioita ja kansalaisten mukanaoloa. Aiemmin hän on konsultoinut mm. Euroopann komissiota, OECD:tä, YK:ta sekä Brasilian ja Iso-Britannian hallituksia.

Osallistuvan budjetoinnin sessio on osa Open Democracy -streamia.


Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen ilman tietotekniikkaa on täysin mahdollista, mutta oikeilla teknisillä apuvälineillä voidaan parantaa osallistumismahdollisuuksia, havainnollistaa informaatiota ja jakaa aineistoja. Aloittaessamme osallistuvan budjetoinnin suunnittelun, huomasimme, ettei hyvää ohjeistusta sopivien työkalujen valintaan löydy. Tämän artikkelin tarkoituksena on valaista osallistuvassa budjetoinnissa käytettäviä välineitä omiin ja muiden osallistuvaa budjetointia harjoittavien kokemuksiin perustuen.

Englannissa toimiva Participatory Budgeting Unit [1][2] on koonnut sähköisen osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksia ja riskejä, joita tulisi käsitellä valitessa sopivia välineitä budjetoinnin toteutukseen:

Mahdollisuudet

 • Informaation välitys on helppoa
 • Informaatiota voidaan jakaa eri muodoissa (videot, kaaviot, teksti)
 • Budjetointiin voidaan käyttää monia välineitä ja alustoja
 • Välimatkat tai liikuntarajoitteet eivät estä osallistumasta
 • Osallistujien määrä voi olla suurempi
 • Osallistujilta voidaan saada taustatietoa
 • Osallistujia voidaan sitouttaa useilla keinoilla
 • Verkkobudjetoinnin järjestäminen voi olla halvempaa kuin kasvokkain tapahtuvan budjetoinnin

Riskit

 • Kaikki eivät voi osallistua verkossa, tarvitaan myös tila ja paikka kasvokkain tapahtuvalle budjetoinnille
 • Verkko-budjetoinnin hyötyjä ja haittoja ei ole tutkittu laajasti
 • Verkossa informaation alkuperää ja aitoutta voi olla hankala arvioida
 • Verkko-osallistuminen vaatii tietoteknisiä taitoja
 • Tulosten luotettavuus on helppo kyseenalaistaa
 • Yksilön näkökulma voi nousta yhteisön näkökulman edelle
 • Kaikki eivät halua osallistua keskusteluun, vaan jäävät tarkkailijoiksi

Selvityksen tuloksena todetaan, että verkossa tapahtuva osallistuminen on hyvä lisä kasvokkain tapahtuvan budjetoinnin yhteyteen.

Online-budjetoinnin työkalut voitaneen jakaa kolmeen alueeseen: visualisointityökaluihin, yhteistyötyökaluihin sekä päätöksentekotyökaluihin. Ensin mainittuja sovelluksia ovat esimerkiksi OpenSpending ja toiseksi mainittuja Etherpad tai Google Docs. Päätöksentekotyökaluna voidaan käyttää verkko-lomakkeita tai varta vasten budjetointiin kehitettyjä sovelluksia, kuten sähköisiä äänestysalustoja (ks. [1], [4]). Kasvokkain tapahtuvassa budjetoinnissa voidaan äänestykset toteuttaa esimerkiksi kaukosäätimillä ja tulokset voidaan heijastaa valkokankaalle reaaliajassa.

Rajoittava tekijä on usein laitteiden ja teknologian käytön hinta. Budjetointiprosessiin osallistuvan kohderyhmän saavutettavuudesta riippuen, voi olla järkevää käyttää varoja sähköisiin osallistumisvälineisiin paremman osallistumisaktiivisuuden toivossa.

Open Knowledge Foundationin OpenSpending-yhteisön toimesta on listattu useita osallistuvan budjetoinnin sovelluksia Googlen työkirjassa [5]. Osa sovelluksista on maksullisia, mutta ilmaisiakin löytyy. Alla muutamia poimintoja työkirjassa mainituista sekä esimerkkejä itse käyttämistämme sovelluksista järjestettynä kategorioihin.

Yhteiskirjoittamis- ja visualisointisovelluksia

Etherpad – Yhteiskirjoitusalusta, joka sopii valmistelu- ja ryhmätyövaiheisiin. Jokaisella editoijalla on oma värinsä, mikä helpottaa tekstin tuottamisen seurantaa. Sopii hyvin esimerkiksi ideointiin.

Google Docs – Sisältää perinteiset toimisto-ohjelmat, jotka taipuvat hyvin yhteistoimintaan, esitysten pitoon ja vaikkapa äänestysten tulosten esittelyyn.

OpenSpending – Visualisointisovellus, jonka avulla voidaan esittää esimerkiksi kaupungin budjetti helposti lähestyttävässä muodossa.

Ideointi, ehdotusten keräily

SeeClickFix – Ota kuva ja lähetä korjaustarpeessa oleva asia verkkopalveluun

CitizenBudget – Vaihtoehtoisen budjetin muodostaminen (myös simulointi)

UserVoice – Palautejärjestelmä ja tietopankki

AllOurIdeas – Äänestyssovellus, johon asetetaan kysymyssarja ihmisten vastattavaksi.

Simulointi

Meieraha.eu – Miten nykyisen budjetin muuttaminen vaikuttaa tuloihin ja menoihin?

Spending review – OpenSpendingin tapainen visualisointi sekä budjettisimulaattori

Keskustelu ja päätöksenteko

Adhocracy – Mahdollistaa kansalaisten osallistumisen ja vuoropuhelun

 

Puuttuuko listasta jotain? Kommentoi ja ehdota sovellusta!

Lähteet

[1] The PB Unit, 2009. The role of new technology in participatory budgeting. Available: http://www.participatorybudgeting.org.uk/documents/Discussion%20paper%20FINAL%20version.pdf

[2] The PB Unit, 2009. Electronic or Online Participatory Budgeting (E-PB), Guidance for practitioners. Available: http://www.participatorybudgeting.org.uk/documents/Guidance%20for%20practitioners%20on%20E-PB%20FINAL.pdf

[3] Engaging Cities, 2012. Delivering Denver’s Future – A Participatory Budgeting Process. Available: http://engagingcities.com/article/delivering-denver%E2%80%99s-future-participatory-budgeting-process

[4] Peixoto, Tiago, 2008. E-Participatory Budgeting: e-Democracy from theory to success?  E-Democracy Centre, University of Zurich. Working paper available: http://www.edemocracycentre.ch/files/Tiago.pdf

[5] Participatory Budgeting Software Census, 2012. The OpenSpending Blog. Spreadsheet: http://bit.ly/y7uyEI


Teimme kaupunginkirjastolle ja keskustakirjasto-hankkeelle esityksen yleisen tason suunnitelmaksi syksyn toteutusvaiheesta. Suunnitelmaa voi kommentoida sen sivulla! Yksityiskohtia aletaan tarkentaa syyskuussa IFLA World Library and Information Congressin kiireiden jälkeen.

Sivusto on nyt kuukauden ikäinen. Olemme kartoittaneet esimerkkejä maailmalta, yleisesti käytettäviä malleja ja avanneet keskustakirjaston hankkeen dokumentaation. Sivuston ulkoasun ja sisällön kanssa on vielä paljon tekemistä, ja näitä työstetään syksyllä eteenpäin. Toivotamme kiinnostuneet mukaan yhteistyöhön sivuston kehittämiseksi.

Materiaalien lisenssiksi valittiin Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi. Käyttöehdot sallivat materiaalin vapaan uudelleenkäytön, kun alkuperäiset tekijät, Avanto insight oy, Emobity oy ja Helsingin kaupunginkirjasto mainitaan.

Tämän blogipostauksen myötä julkistamme sivuston. Kävijämäärät ovat olleet tätä ennen noin 50 viikkokävijässä. Toivotaan mielenkiinnon lähtevän siitä kasvuun. PS. Aiheeseen liittyvää keskustelua käydään Facebookissa Open Democracy Finland -ryhmässä.


Sivuston sisällöt ovat vapaasti käytettävissä -kaupallisesti ja ei-kaupallisesti. Hankesuunnitelman mukaan sivuston sisältöjen toivotaan hyödyttävän mahdollisimman monia, ja tämän vuoksi sisältöihin ei varata tekijänoikeuksia. Harkitsemme jonkin tietyn lisenssin nimeämistä myöhemmin jos sellainen osoittautuu tarpeelliseksi, mutta siihen asti käyttö on tällä ilmoituksella rajoittamattomasti sallittua.

Sivustoa laajennetaan askel kerrallaan kesän ja syksyn aikana, ja tavoitteena on tehdä tästä kattava lähde osallistuvan budjetoinnin aiheeseen.

Wiki oli alussa vahva ehdokas tämän sivuston alustaksi, sillä haluamme mahdollistaa yhteisen sisällöntuotannon ja varmistaa sivuston päivittymisen vielä hankkeen jälkeen. Lisäksi tiedonjakaminen koettiin ympäristön tärkeimmäksi vaatimukseksi, ja siksi päädyimme WordPressiin. Avanto insight oy vastaa sivuston ylläpitämisestä toistaiseksi ja näillä näkymin jatkossakin, mutta sisällöntuotannon aktiivinen vaihe rajoittuu hankkeen ajalle vuoden 2012 loppuun.

Tarjoamme kuitenkin avoimen mahdollisuuden kirjoittamiseen kaikille halukkaille -olitpa sitten yksittäinen aktiivi, viranhaltija, tutkija, toimittaja tai edustat jotakin yritystä. Kirjoitusoikeuksia saa toistaiseksi sähköpostitse vapaaehtoiseksi ilmoittautumalla (raimo piste muurinen ät gmail piste com ).

Tervetuloa mukaan, tehdään tästä kehittyvä sivusto -ja ilmiö!

 

 


Osallistuva budjetointi on demokraattinen prosessi, jossa tietyn yhteisön jäsenet pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen miten osa yhteisön budjetista käytetään. Osallistuvaan budjetointiin kuuluu läheisesti avoin keskustelu, budjetin avoimuus ja sen ymmärrettävä esittäminen. Osallistuvaa budjetointia on käytetty laajimmin Latinalaisessa Amerikassa, mistä se on saanut myös alkunsa.

- http://www.sitra.fi/artikkelit/2012/osallistuva-budjetointi