Katsaus osallistuvan budjetoinnin historiaan

Porto Alegren kaupunki pioneerina

Osallistuva budjetointi ei ole kovinkaan uusi innovaatio.  Modernin muotonsa se kuitenkin sai Porto Alegren kaupungissa Brasiliassa, jossa toimintamallin käyttöä päätöksenteossa ajoivat kansalaisliikkeet ja työväenpuolueiden poliitikot. Osallistuva budjetointi meni neuvoa antavaa kansalaisvaikuttamista pidemmälle tarjoamalla konkreettisen ja sitovan kanavan resurssien allokointiin edistäen näin julkishallinnon läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Sen ideana on toimia vaihtoehtona perinteiselle julkishallinnolle (ns. top – down – malli palveluiden järjestämisessä) ja toisaalta palveluiden ulkoistamiselle. Porto Alegressa siitä kasvoi vuotuinen päätöksentekoa ohjaava prosessi ja kaupungin esimerkin myötä se levisi satoihin kaupunkeihin Brasiliassa ja muualla latinalaisessa Amerikassa. Viimeisen vuosikymmenen aikana toimintamallia on hyödynnetty myös monissa kaupungeissa ja kunnissa Euroopassa, Pohjois- Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Kuntatason lisäksi osallistuvaa budjetointia on hyödynnetty mm. valtion, maakuntien, koulujen ja muiden organisaatioiden päätöksenteossa. Kokeilujen nojalla YK on kannattanut osallistuvaa budjetointia demokraattisen hallintatavan (democratic governance) loistavana edistäjänä.

 

Kokeilut New Yorkissa ja Sevillassa

Yksi suurimmista kokeiluista osallistuvan budjetoinnin saralla Pohjois- Amerikan osalta käynnistettiin New Yorkissa syksyllä 2011. Kuusi kaupunginvaltuuston jäsentä asetti yhteensä kuusi miljoonaa dollaria asukkaiden allokoitavaksi. Hankkeen teknisenä avustajana toimi the Participatory Budgeting Project- järjestö (PBP), joka pyrkii edistämään osallistuvan budjetoinnin käyttöä Pohjois- Amerikassa. Lopullisten budjettiesitysten laatimiseen käytettiin aikaa alle 4 kk ja maaliskuussa 2012 asukkaat kullakin alueella pääsivät äänestämään niistä. Eniten ääniä saaneet esitykset sisällytetään kaupungin budjettiin vuonna 2013.

Näyte äänestysvaihtoehdoista: http://pbnyc.org/sites/default/files/d8ballot.png

Sevilla kuuluu suurimpiin kaupunkeihin Euroopassa, jotka ovat käyttäneet osallistuvaa budjetointia päätöksenteossaan. Osallistuvaa budjetointia on toteutettu Sevillassa vuodesta 2004 lähtien. Kaupungissa budjettivalta osallistuvan budjetoinnin ja julkishallinnon kesken pyritään pitämään tasapainossa, joten kumpikaan ei voi saada päätettäväkseen yli 50 % budjetista. Kaupungin lähialueet on organisoitu Grupo Motores- yksiköiksi, jotka keräävät ehdotuksia alueen ihmisiltä.  Yksiköt koostuvat vapaaehtoisista, jotka voivat keskittyä spesifimpiin aiheisiin kuten koulutus-, kulttuuri- ja terveystoimiin. Varsinaiset esitykset muotoillaan kokouksissa, jotka järjestetään eri kaupunginosissa kolme kertaa vuodessa. Budjettiehdotusten ilmaiseminen on mahdollista myös online- palvelun kautta.

Sevilla ja New York ovat mainioita esimerkkejä siitä kuinka osallistuva budjetointi voidaan muotoilla vuotuiseksi prosessiksi suurissakin kaupungeissa.

 

Lähteet:

http://www.participatorybudgeting.org/

http://pbnyc.org/

http://www.participatorybudgeting.org.uk/documents/Seville%20and%20Toronto%20case%20studies.doc/view

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *