Sevilla

Osallistuvan budjetoinnin käyttö päätöksenteossa alkoi Sevillassa vuonna 2004. Kaupunki on asukasluvultaan suurimpia osallistuvaa budjetointia käyttäneistä kaupungeista Euroopassa (asukasluku n. 700 000). Esim. vuonna 2006 suoraan päätöksentekoon osallistui yli 9000 asukasta. Kaupungin päämääränä on ollut edistää kansalaisten suoraa vaikuttamista, läpinäkyvyyttä, tehokkuutta sekä kansalaisten ja poliitikkojen välistä vuoropuhelua. Sevillassa varoja on kohdennettu investointeihin ja huoltoon sekä ohjelmiin ja toimintoihin. Investointeja ja huoltoa edustavat esim. perusinfrastruktuuri (valaistus, tiet, vesi jne.), peruspalvelut, kestävä kehitys ja kaavoitus. Ohjelmia ja toimintoja edustavat mm. julkiset sosiaalihuollon kehittämisohjelmat sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia edistävät ohjelmat.

Sevillan päätöksentekoprosessissa budjettivalta on pyritty pitämään tasapainossa suoran ja edustuksellisen demokratian kesken. Sevilla käyttää prosenttiosuuteen perustuvaa mallia ja osallistuvasti budjetoitavien varojen prosenttiosuus pyritään pitämään alle 50 %. Prosenttiosuudelle säädettiin tuo katto oikeistopuolueiden esittämän kritiikin takia. Kritiikki pyrittiin perustelemaan osallistuvan budjetoinnin oletetulla perustuslainvastaisuudella.

Lähialueen tasolla toimii ryhmiä (Grupo Motores), joiden vastuulla on osallistuvasta päätöksenteosta tiedottaminen alueen asukkaille sekä ehdotusten kerääminen yksittäisiltä henkilöiltä ja organisaatioilta. Ryhmät koostuvat vapaaehtoisista ja ne voivat keskittyä johonkin tiettyyn aihe- alueeseen kuten lasten oikeuksiin tai muuttoliikkeeseen. Asukkaat voivat myös ilmaista ehdotuksiaan kaupungintalolla. Kaupunki on jaettu vyöhykkeisiin, joissa kussakin pidetään kolme julkista kokousta vuodessa. Ensimmäisessä kokouksessa tiedotetaan lisää osallistuvasta budjetoinnista ja keskustellaan edellisen budjetin toteutumisesta. Toisessa kokouksessa äänestetään ehdotuksista ja valitaan edustajat kaupunginosan tasolle. Äänestäjät voivat äänestää viittä tärkeiksi katsomaansa ehdotusta.

Kaupunginosan tasolla eri lähialueiden edustajat tapaavat ja keskustelevat valituista ehdotuksista ja arvottavat niitä. Edustajat ottavat huomioon sosiaalisen oikeudenmukaisuuden valitessaan ehdotuksia. Budjetointiprojektin seurantaan perustetaan komissio, joka harjoittaa valvontaa. Komissio muodostuu edustajista, poliitikoista ja virkamiehistä. Asukkaat voivat myös seurata budjettiesitysten toteutumista verkossa. Sivustolta käy ilmi mm. hahmotelma projektien kustannuksista ja toimeenpanon määräajat.

Lähteet:

http://www.participatorybudgeting.org/

http://www.participatorybudgeting.org.uk/documents/Seville%20and%20Toronto%20case%20studies.doc/view

http://www.buergerhaushalt.org/wp-content/uploads/2011/02/LearningfromtheSouth-ParticipatoryBudgetingWorldwide-Study.pdf

http://www.thepeoplesbudget.org.uk/what/trackrecord/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *