Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen ilman tietotekniikkaa on täysin mahdollista, mutta oikeilla teknisillä apuvälineillä voidaan parantaa osallistumismahdollisuuksia, havainnollistaa informaatiota ja jakaa aineistoja. Aloittaessamme osallistuvan budjetoinnin suunnittelun, huomasimme, ettei hyvää ohjeistusta sopivien työkalujen valintaan löydy. Tämän artikkelin tarkoituksena on valaista osallistuvassa budjetoinnissa käytettäviä välineitä omiin ja muiden osallistuvaa budjetointia harjoittavien kokemuksiin perustuen.

Englannissa toimiva Participatory Budgeting Unit [1][2] on koonnut sähköisen osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksia ja riskejä, joita tulisi käsitellä valitessa sopivia välineitä budjetoinnin toteutukseen:

Mahdollisuudet

 • Informaation välitys on helppoa
 • Informaatiota voidaan jakaa eri muodoissa (videot, kaaviot, teksti)
 • Budjetointiin voidaan käyttää monia välineitä ja alustoja
 • Välimatkat tai liikuntarajoitteet eivät estä osallistumasta
 • Osallistujien määrä voi olla suurempi
 • Osallistujilta voidaan saada taustatietoa
 • Osallistujia voidaan sitouttaa useilla keinoilla
 • Verkkobudjetoinnin järjestäminen voi olla halvempaa kuin kasvokkain tapahtuvan budjetoinnin

Riskit

 • Kaikki eivät voi osallistua verkossa, tarvitaan myös tila ja paikka kasvokkain tapahtuvalle budjetoinnille
 • Verkko-budjetoinnin hyötyjä ja haittoja ei ole tutkittu laajasti
 • Verkossa informaation alkuperää ja aitoutta voi olla hankala arvioida
 • Verkko-osallistuminen vaatii tietoteknisiä taitoja
 • Tulosten luotettavuus on helppo kyseenalaistaa
 • Yksilön näkökulma voi nousta yhteisön näkökulman edelle
 • Kaikki eivät halua osallistua keskusteluun, vaan jäävät tarkkailijoiksi

Selvityksen tuloksena todetaan, että verkossa tapahtuva osallistuminen on hyvä lisä kasvokkain tapahtuvan budjetoinnin yhteyteen.

Online-budjetoinnin työkalut voitaneen jakaa kolmeen alueeseen: visualisointityökaluihin, yhteistyötyökaluihin sekä päätöksentekotyökaluihin. Ensin mainittuja sovelluksia ovat esimerkiksi OpenSpending ja toiseksi mainittuja Etherpad tai Google Docs. Päätöksentekotyökaluna voidaan käyttää verkko-lomakkeita tai varta vasten budjetointiin kehitettyjä sovelluksia, kuten sähköisiä äänestysalustoja (ks. [1], [4]). Kasvokkain tapahtuvassa budjetoinnissa voidaan äänestykset toteuttaa esimerkiksi kaukosäätimillä ja tulokset voidaan heijastaa valkokankaalle reaaliajassa.

Rajoittava tekijä on usein laitteiden ja teknologian käytön hinta. Budjetointiprosessiin osallistuvan kohderyhmän saavutettavuudesta riippuen, voi olla järkevää käyttää varoja sähköisiin osallistumisvälineisiin paremman osallistumisaktiivisuuden toivossa.

Open Knowledge Foundationin OpenSpending-yhteisön toimesta on listattu useita osallistuvan budjetoinnin sovelluksia Googlen työkirjassa [5]. Osa sovelluksista on maksullisia, mutta ilmaisiakin löytyy. Alla muutamia poimintoja työkirjassa mainituista sekä esimerkkejä itse käyttämistämme sovelluksista järjestettynä kategorioihin.

Yhteiskirjoittamis- ja visualisointisovelluksia

Etherpad – Yhteiskirjoitusalusta, joka sopii valmistelu- ja ryhmätyövaiheisiin. Jokaisella editoijalla on oma värinsä, mikä helpottaa tekstin tuottamisen seurantaa. Sopii hyvin esimerkiksi ideointiin.

Google Docs – Sisältää perinteiset toimisto-ohjelmat, jotka taipuvat hyvin yhteistoimintaan, esitysten pitoon ja vaikkapa äänestysten tulosten esittelyyn.

OpenSpending – Visualisointisovellus, jonka avulla voidaan esittää esimerkiksi kaupungin budjetti helposti lähestyttävässä muodossa.

Ideointi, ehdotusten keräily

SeeClickFix – Ota kuva ja lähetä korjaustarpeessa oleva asia verkkopalveluun

CitizenBudget – Vaihtoehtoisen budjetin muodostaminen (myös simulointi)

UserVoice – Palautejärjestelmä ja tietopankki

AllOurIdeas – Äänestyssovellus, johon asetetaan kysymyssarja ihmisten vastattavaksi.

Simulointi

Meieraha.eu – Miten nykyisen budjetin muuttaminen vaikuttaa tuloihin ja menoihin?

Spending review – OpenSpendingin tapainen visualisointi sekä budjettisimulaattori

Keskustelu ja päätöksenteko

Adhocracy – Mahdollistaa kansalaisten osallistumisen ja vuoropuhelun

 

Puuttuuko listasta jotain? Kommentoi ja ehdota sovellusta!

Lähteet

[1] The PB Unit, 2009. The role of new technology in participatory budgeting. Available: http://www.participatorybudgeting.org.uk/documents/Discussion%20paper%20FINAL%20version.pdf

[2] The PB Unit, 2009. Electronic or Online Participatory Budgeting (E-PB), Guidance for practitioners. Available: http://www.participatorybudgeting.org.uk/documents/Guidance%20for%20practitioners%20on%20E-PB%20FINAL.pdf

[3] Engaging Cities, 2012. Delivering Denver’s Future – A Participatory Budgeting Process. Available: http://engagingcities.com/article/delivering-denver%E2%80%99s-future-participatory-budgeting-process

[4] Peixoto, Tiago, 2008. E-Participatory Budgeting: e-Democracy from theory to success?  E-Democracy Centre, University of Zurich. Working paper available: http://www.edemocracycentre.ch/files/Tiago.pdf

[5] Participatory Budgeting Software Census, 2012. The OpenSpending Blog. Spreadsheet: http://bit.ly/y7uyEI

Posted in Yleinen
Share this post, let the world know

One Comment

 1. jb
  Posted 4.9.2012 at 09:49 | Permalink

  Täältä löytyy lisää välineitä:

  http://yourlocalbudget.org/online-tools/ylb-apps/

Vastaa käyttäjälle jb Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *